Reiki je stara tradicija prirodnog isceljivanja. Reiki je sila koja je temelj celoukupnog života. To je sredstvo za zdrav život. To je univerzalna sila, koja se može odgovarajućiim podešavanjem aktivirati u svakom čoveku. Reiki deluje na isceljenje jer vraća čoveka do sklada sa samim sobom. A kako ga i sami možete primeniti pokazaće vam Vidovita Maja.


Budući da reiki deluje automatski i iz samog sebe, bez isceliteljevog svesnog sudelovanja ili manipulacije, za njegovu uspešnu primenu nisu potrebna nikakva medicinska predznanja i dijagnoze ili bilo koja spoljašnja pomoćna sredstva.


Vidovita Maja Vam može pomoći i za osobu koja nije prisutna. Dovoljno je da imate fotografiju osobe i sve će Vam reći u vezi nje, a može joj pomoći i u poboljšanju zdravstvenog stanja.