Vidovita Maja zna koja muzika Vam može pomoći u neutralisanju negativne energije.


Muzička vibracija deluje na ozdravljenje tela, uma i prostora. Ako se u Vašoj kući stalno svađaju ili je u Vašem poslovnom prostoru stalno prisutna loša radna atmosfera,“posao slabo ide“, znači da su neki ljudi koji su tu dolazili ostavili jako lošu energiju. Da bi neutralisali te energije, dovoljno je pustiti jedan CD sa muzikom koja će vratiti sreću i sklad u Vaš dom i doneti finansijski uspeh Vašoj firmi.