Vidovita Maja smatra da je naš život zapisan u kartama. Karte za gatanje (ciganske karte) se sastoje od 36 karata od kojih svaka predstavlja jedan važni momenat u životu svakog čoveka, ili simbol za jedan od pojmova koji prate čoveka od rođenja do smrti.


Pomoću karata možemo saznati šta nam se trenutno dešava, kakva nam je prošlost, budućnost i šta valja uraditi da nam se ostvare želje ili poboljša kvaliteta života. Vidovita Maja će Vam skrenuti pažnju da izbegavate određene dane, mesece ili godine koji su za Vas nepovoljni za donošenje nekih važnih životnih ili poslovnih odluka, a takođe će Vam reći i kada su najpovoljniji periodi da uradite ono što želite da ostvarite.